Vlaschaard

Ringproject

Ooit was spoorlijn 83 een vlotte spoorverbinding tussen Kortrijk en Amougies. De lijn was 21,9 km lang maar verloor in de loop der jaren haar oorspronkelijke functie. Een deel van de voormalige spoorwegbedding biedt nu een ideale fietsverbinding tussen Zwevegem en Kortrijk centrum. Ze maakt op haar beurt deel uit van het Guldensporenpad, een veilige fiets(snel)weg tussen de verschillende gemeenten in de Leievallei.

Het gedeelte tussen Avelgem en Zwevegem heeft een zeer divers landschappelijk karakter: dit pad is een veel gebruikte wandel- en fietsroute. Het is ingebed in een prachtig stukje natuur in het lichtglooiende landelijk gebied tussen beide gemeenten en wordt doorsneden door het kanaal Kortrijk-Bossuit. Langs dit gedeelte willen Marnixring ‘De Vlaschaard’ uit Avelgem en de gemeentes Avelgem en Zwevegem een poëziepad realiseren van station Zwevegem tot station Avelgem… en zelfs verder, langs de prachtige uitloper van dit pad die loopt tot aan de IJzerwegbrug, de in 2015 in gebruik genomen nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde.

Het project loopt over een periode van 5 jaar: van 2015 tot 2019. Jaarlijks worden twee gedichten langs het pad geplaatst: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks aangestelde curator.


2024

Wat voorafging

Langs de oude spoorwegbedding tussen Avelgem en Zwevegem realiseerden Marnixring ‘De Vlaschaard’ uit Avelgem, en de gemeentes Avelgem en Zwevegem een poëziepad van station A tot station Z. Poëzie van A tot Z loopt over een periode van 10 jaar: van 2015 tot 2024. Jaarlijks worden twee gedichten aan het pad toegevoegd: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de curator of gastdichter van het jaar.

2024: de cirkel is rond

Het leek zo ver af, maar nu staat het plots voor de deur: 2024, het 10e jaar ‘Poëzie van A tot Z’.

Curator van het jaar is Barbara Delft. Ze koos voor het speelse thema ‘Welk spel speel jij, dichter?’

Gastdichter is Xavier Roelens

We verwachten veel van deze 10e en finale editie en zijn nu al benieuwd naar jouw gedicht.

Succes!!

Winnend gedicht

Gedicht Curator


2023

UITNODIGING POEZIEPAD 2023

POEZIE VAN A TOT Z

Marnixring De Vlaschaard Avelgem-Zwevegem

Gemeentebesturen Avelgem en Zwevegem

Poëziecentrum Gent | Creatief Schrijven

nodigen u vriendelijk uit op de prijsuitreiking van de poëziewedstrijd

Poëzie van A tot Z 2023, curator Karlijn Sileghem.

Dit feestelijke gebeuren vindt plaats op zondag 8 oktober 2023 om 10 uur

aan het Pompgebouw van Bossuit.

Programma:

- Verwelkoming

- Toelichting bij het poëzieproject

Fietstocht / wandeling

- Poëziewedstrijd 2023: bekendmaking winnaars en prijsuitreiking,

curator Karlijn Sileghem

Fietstocht / shuttledienst

- Onthulling van het gelegenheidsgedicht van gastdichter Jeroen Vermeiren

- Lancering Poëziewedstrijd 2024, curator Barbara Delft

- Receptie aangeboden door Gemeente Avelgem in de Vespabar

We vragen u vooraf in te schrijven voor 2 oktober via poeziepadAZ@gmail.

We starten aan het Pompgebouw te Bossuit

(Doorniksesteenweg 402 – Bossuit –

fietsknooppunt 86) en fietsen of wandelen

(3,2 km) naar de Escanaffles Brug voor de

prijsuitreiking en onthulling van het winnend

gedicht.

Voor de weg terug kunnen de wandelaars

gebruik maken van een shuttledienst.

De fietsers fietsen dezelfde weg (3,2 km)

terug.

We raden iedereen aan om – indien mogelijk –

met de fiets te komen.

Winnend gedicht

Gedicht Curator


2022

UITNODIGING POEZIEPAD 2022 POEZIE VAN A TOT Z

Marnixring De Vlaschaard Avelgem-Zwevegem

Gemeentebesturen Avelgem en Zwevegem

Poëziecentrum Gent | Creatief Schrijven

nodigen u vriendelijk uit op

- de prijsuitreiking van de poëziewedstrijd Poëzie van A tot Z 2022

- de onthulling van het winnende gedicht

- de onthulling van het gelegenheidsgedicht van gastdichter Jan van meenen

- de lancering van de poëziewedstrijd Poëzie van A tot Z 2023.

- de receptie aangeboden door de Gemeente Zwevegem

Dit feestelijke gebeuren vindt plaats op zondag 9 oktober 2022 om 10 uur aan de Houten Molen in de

Tweemolenstraat 25 te Zwevegem. We vragen u vooraf in te schrijven via poeziepadAZ@gmail.com.

Praktisch: De site is vlot bereikbaar met de fiets. Voor wie met de wagen komt, is er parkeergelegenheid in de buurt

(parking Theatercentrum). Bij de onthulling hoort een wandeling van ongeveer 2,5 km.

Wie dit wenst, kan het traject ook met de fiets of met de wagen afleggen.

Winnend gedicht

Gedicht Curator


2020

Zondag 7 juni 2020 om 10u30 onthulling van de 2 gedichten in de ...

Zaterdag 19 oktober 2019 om 10u30 in Café de France – fietsknooppunt 72 - Helkijnstraat 79A te 8554 Sint-Denijs persconferentie.

----------------------------------------------------------------------------------------

Thema poëziewedstrijd 2020 - Zorg voor de aarde

De aarde biedt ons ‘een tijdelijk onderdak’, maar we gedragen ons niet altijd als zorgzame gasten in het gastenverblijf dat ons werd toevertrouwd. Over die nonchalante verwaarlozing schreef ik eerder:

‘We achtten de vleespotten bodemloos laafden ons gretig aan het laaghangend fruit van de weelde. We hebben ons jaren rijker gewaand dan we waren en zitten nu bouche bée op de blaren.’

Lut de Block, Een tijdelijk onderdak, De Arbeiderspers, Amsterdam 2015

Het is hoog tijd om actie te ondernemen en dit tijdelijk onderdak, deze dierbare pleisterplaats die aarde heet, leefbaar te houden voor allen die na ons komen. Alleen zo is er ‘nog hoop dat de wereld iets wordt.’ Stijgende zeespiegels, smeltende gletsjers, krimpende ijskappen, dalende biodiversiteit, … Inspiratie te over voor een ecogedicht. Formuleer je bezorgdheid i.v.m. met natuur, klimaat, milieu. Laat je lezer via je gedicht verliefd worden op de natuurlijke schoonheid van deze planeet.

Aan het (schrijf)werk.

Reglement poëziewedstrijd 2020

1. De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2020 minstens 16 jaar oud zijn. De organisatoren zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het reglement in Vlaanderen en Nederland.

2. De gedichten zijn maximaal 18 tekstregels lang en zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ze moeten voldoen aan het thema van deze 6e editie van de poëziewedstrijd: zorg voor de aarde.

3. Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

4. Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een curator. De jury 2020 is als volgt samengesteld: curator Lut de Block, juryleden: Joris Denoo, Philip Hoorne, Karlijn Sileghem, Barbara Delft en gastdichter Hanna Kirsten. Juryleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De jury krijgt enkel de gedichten onder pseudoniem voorgelegd.

5. Aan deze wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. Het bekroonde gedicht wordt ‘gematerialiseerd’ en maakt op die manier deel uit van het Poëziepad van A tot Z. De materialisatie kan in diverse materialen – hout, steen, staal, kunststof – gebeuren en aldus wordt het gedicht een poëtisch baken op het tracé van de wandel- en fietsroute. Binnen het meerjarenproject kan er per dichter maar één gedicht gematerialiseerd worden. Winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen een boekenpakket. De beste gedichten worden gebundeld in een gelegenheidsuitgave.

6. De gedichten worden ingediend tegen 31 januari 2020. De poststempel van uiterlijk 30 januari 2020 is hiervoor bepalend. De winnaar van het bekroonde gedicht wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

7. Het gedicht kan per post of online worden ingediend. Per post: Poëziepad A-Z, p/a Gemeentepunt, Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem, België. De inzending bestaat uit het getypte gedicht met pseudoniem én een gesloten omslag met daarin de echte naam van de deelnemer, het pseudoniem, de geboortedatum, het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Online: via www.azertyfactor.be. Kies "kansen" en de wedstrijd “Poëzie van A tot Z”.

8. De laureaat en alle deelnemers worden uitgenodigd op de bekendmaking en onthulling van het bekroonde gedicht op zondag 7 juni 2020.

9. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, mits melding maar zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten zoals voor promotie, tentoonstelling, publicatie i.v.m. Poëziepad Avelgem-Zwevegem.

10. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden. Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvolledige inzendingen.

Winnend gedicht

Gedicht Curator


2019

Zaterdag 15 juni 2019 om 13u30 onthulling van de 2 gedichten in Zwevegem en Avelgem.

Zaterdag 20 oktober 2018 om 9u in bibliotheek Avelgem persconferentie

Winnend gedicht

bericht aan de buren

voor mijn dagen van afwezigheid

schets ik met zachte pen een schaduw

wat contouren op een tussentijdse wand

wie kijkt door raam of deurspleet

zal meer dan een getekend man zien staan

over kaarten en geschriften gebogen

op gordijnen gespeld de vele vergezichten

van mijn voortdurend dwalen en daartussen

vreemde namen van nog langs te reizen stations

zoek mij niet met vele vragen

waar ik verblijf kan je mij niet vinden

in mijn hoofd ben ik steeds verder vandaan

dan waar mijn voeten staan ik blijf

een pendelaar tussen droom en bestemming

paul vincent

Gedicht Curator

Trimard

In de bus verglijdt de stad tot landschap

In haar moeders onspreekbare taal

stamelt ze Naar Avelgem Statie

waar vrijdag gelijk was aan uitgaan in spiegels

zaterdagochtend voor schilderles en

zondagavond de bus naar cinema en cité

feestdagen waren voor duiken

naar lekkerkoek, paaien met piro’s

en pronkende boeren op praalwagens

Maar wijsheid groeit op

en maandagochtend wordt verlangen

naar de langverwachte studentenstad

In de bus verglijdt het landschap tot stad

Barbara Delft


2018

Zondag 27 mei 2018 om 10u30 onthulling van de 2 gedichten in de Pannenbakkersstraat te Zwevegem.

Zaterdag 28 oktober 2017 om 16u30 in El Dorado (voormalig stationsgebouw te Zwevegem) persconferentie.

Winnend gedicht

Hazengrauw

Het deemstert en je ziet de gauwe haas

niet meer tussen het koren, je kunt

de rossig grijze oren niet herkennen

als de zon haar luiken sluit, de struiken

om ons heen zijn schimmige gedaanten,

de dikste boom, de scherpste tak lost op

in nevelwaas, het vee schuilt dampend

samen voor de nacht, wij dempen

onze stemmen tot schemerfluisterzacht.

We fluisteren om de ongeziene haas

niet te verjagen, dralen hier besluiteloos,

dan stijgen we boven onszelf, we zwijgen.

Zie, hoe schaduwen verdwijnen, die van jou

en die van mij, als weg en berm vallen we

naadloos samen in dit uur van hazengrauw.

Cora de Vos (Bilthoven, Nl)

Winnaar poëziewedstrijd 2018

Gedicht Curator

Ik vlieg met jouw schaduw.

Eén zwaluw

en

één zwaluw,

geschoten van één boog.

De pennen van hun vleugels,

beschrijven wijd een lied.

En

In de schaduw op de golven,

staat te lezen,

hoe de één

de andere

ziet.

Karlijn Sileghem

Curator poëziewedstrijd 2018


2017

Zondag 4 juni 2017 onthulling van de 2 gedichten.

Zondag 13 november 2016 om 11 uur in El Dorado (voormalig stationsgebouw te Zwevegem) persconferentie.

Winnend gedicht

IJZERWEG

kijk, lief! ik mis de trein! de klok blijft thuis

ik trek mijn stekkers uit, verbreek de lijnen

bevrijd mezelf en jou van regeling en dienst

en rush – te lang reeds waren wij pedalen

kwijt, maar hier trap ik me wezenloos mijn

wezen los, doorsnijd de stilstand van de tijd

ik pak het spoor weer op en eindelijk draait

alles nog eens in de richting van mijn hart

ik maal mezelf weer perspectief, dat door

mijn leden zoemt vanuit die streep beton

het ijzer smelt en ginder aan de horizon

waar Schelde zonder aarzelen zichzelf ver-

liest in de Escaut, daar groeit opnieuw een

brug – wacht daar op mij, lief! ‘k ben er zo!

Tom Smits

Winnaar poëziewedstrijd 2017

Poëzie van A tot Z

Gedicht Curator

PAD

Wil je me bochtig kronkelend als een lus?

Of kaarsrecht? Als een baantje in het bad,

het gangpad in de bus.

Gedrapeerd als een lint in het land ben ik

de groeispurt van een kind – bergop en

terug bergaf – op weg van wieg naar graf.

Ik gedij langs een rivier, gedenk de trein

die niet meer rijdt. Van hot naar her tot hier.

Tot in de eeuwigheid.

(Net zo goed ben ik een kikker.

Een kikker met kapsones.)

Philip Hoorne

Curator poëziewedstrijd 2017

Poëzie van A tot Z


2016

Zondag 5 juli 2015 onthulling van de 2 gedichten.

Winnend gedicht

Wandelgids

ik bied me aan

om in torens van oude kerken

verre verwanten te zien

ik bied me aan

om in zerken versierd met korstmos

het leven te voelen

ik bied me aan

het oude schaap in de polder

wolkaartjes te laten signeren

ik bied me aan

het mannetje in de bergen

een steen van zijn stapeling te vragen

ik bied me aan

om boven de boomgrens

titels voor gedichten te zoeken

ik bied me aan

denkkronkels te snoeien

ze op dansles te doen

Liesbeth Ulijn (Nijmegen)

Gedicht Curator

SPOORLOOS

Tegen strakke blauwte bovenal

bidt een zwever

met gespreide vleugels.

In de diepte die daaruit ontstaat

zindert zomer als gewijde opera.

Laat me langzaam waden tegen scherpte in.

Tijd stippelt een hoge vogel uit.

Aan de verte huilt een hond

die in de winter woont.

Wat laat ik na:

te ontbreken.

Joris Denoo

Curator poëziewedstrijd 2015-2016


2015

Zondag 29 mei 2016 onthulling van de 2 gedichten.

Winnend gedicht

Zomermiddag

Wind die weer eens richting wijst

aan huid en haar, zon die naar voetzool

en naar hoofd, mijn kleinste aarde, neigt.

Ik weet zo goed van alle zomerdagen.

Ik werd van twaalf zestien, van eenentwintig dertig,

later, er was wind en zon en altijd water.

Veel is gaan liggen van die wind,

het woelend watervlak, het hitsen van de dagen.

Toch hou ik van dit stil vertragen.

Harry M.P. van de Vijfeijke

Winnaar poëziewedstrijd 2014-2015

Gedicht Curator

Er is niets bijzonders aan deze plek

en dat is bijzonder. Bewaar

hou het vogelgeritsel in je handen

het vervliegt toch voortijdig.

De ruis van de wereld is overbelicht

de stilte genadig. Keer

je gezicht naar de aarde en luister.

De engel buigt zich over je

fluistert iets in vertrouwen.

Dit geluid moet je binnen.

Lut de Block

Curator poëziewedstrijd 2014-2015

Marnixring © 2019 | Privacy Policy