Vlaschaard

Projecten

De Marnixring is een internationale serviceclub. Hij werd op 3 december 1968 in de Kalvaar in Voorde opgericht door enkele vooraanstaande Vlamingen. De naam Marnixring verwijst naar de 16 de eeuwse figuur van Filips van Marnix Heer van Sint-Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging belichaamt.


2023-11-17 - Culturele activiteit: optreden KADRIL

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan De Kindervriend in Rollegem.

Inkom 25 €

Van harte welkom op de receptie na het concert.

Kaarten te bekomen bij alle leden of via mail : devlaschaardmarnixring@gmail.com

2022-11-18 - Culturele activiteit: Culturele activiteit: Universitair Symfonisch Orkest in Concert - Kerk Avelgem

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan De Kindervriend in Rollegem.

Inkom 25 €

Van harte welkom op de receptie na het concert.

Kaarten te bekomen bij alle leden of via mail : devlaschaardmarnixring@gmail.com

2021-11-19 - Culturele activiteit: Astrid Stockman in Concert - Kerk St Denijs

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Huize Ten Dries St.-Denijs vzw jongerenzorg.

Inkom 25 €

Van harte welkom op de receptie na het concert.

Kaarten te bekomen bij alle leden.

2020-11-20 - Culturele activiteit: Optreden is afgelast wegens corona

2019-11-15 - Culturele activiteit: In Paradisum

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan vzw Co-LIVING en Guthy Jackson Foundation, De Warmste week, Vrienden der blinden Koksijde, Vivir en Amor

2018-11-16 - Culturele activiteit: Jong Symfonisch Gent

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Kompas Drugzorg en andere projecten

2017-11-17 - Culturele activiteit: Prima la Musica

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan “Vereniging Ons Tehuis”.

VOT en haar deelorganisaties zijn actief binnen de sectoren Bijzondere Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning.

2016-11-18 - Culturele activiteit: Thomas Blondelle en Liebrecht Vanbeckevoort

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan “Child welfare Chitwan” ter ondersteuning van projecten in Nepal.

2015-11-20 - Culturele activiteit: Blindman

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Huize Ten Dries St.-Denijs vzw jongerenzorg.

Jongerenzorg ZW-Vlaanderen is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Zij werken vanuit 2 locaties, nl. St-Denijs–Zwevegem en Harelbeke. We richten ons tot gezinnen binnen de regio ZW-Vlaanderen.

2014-11-14 - Culturele activiteit: Liebrecht Vanbeckevoort, Ning Kam en France Springuel

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan vzw Aniké.

Aniké vzw tracht zich te ontfermen over weeskinderen en andere kwetsbare kinderen, jonge moeders (tienerzwangerschappen) en hiv- of aidsgeïnfecteerde en/of -geaffecteerde personen in ontwikkelingslanden. De laatste jaren voeren we ook heel actief strijd tegen vrouwelijke genitale verminking via heuse sensibiliseringscampagens.

2013-11-08 - Culturele activiteit: Het Kamerorkest olv. violiste Ning Kam

VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 om 20 uur: optreden van Het Kamerorkest met stervioliste Ning Kam in de Sint-Martinuskerk te Avelgem, ingericht door Marnixring “De Vlaschaard” Avelgem-Zwevegem.

Het Kamerorkest kent een lange geschiedenis binnen de Vlaamse muziekcultuur. Meer dan 35 jaar droeg dit orkest de naam ‘Collegium Instrumentale Brugense’.

Stichter-dirigent Patrick Peire gidste het orkest langsheen bijzonder mooie projecten waarbij hij zich voornamelijk toespitste op werken uit de barok en het classicisme.

In 2007 werd de focus verschoven: muziek uit de vroege barok tot de periode van het classicisme werd meer en meer vervangen door muziek uit de romantische periode en hedendaagse muziek.

Het Kamerorkest is uitgegroeid tot een veelzijdig strijkorkest dat diverse concertreeksen organiseert in Brugge, Gent en Ieper. Bovendien begeleidde Het Kamerorkest de finalisten van het Concours International de Saxophone ‘Adolphe Sax’ in Dinant (november 2010) en was het te gast in diverse cultuurhuizen in Vlaanderen.

Het Kamerorkest brengt onder leiding van en samen met stervioliste Ning Kam, tweede laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd 2001, een feestelijk programma met werk van W.A. Mozart, F. Mendelssohn, D. Shostakovitsj en P. Tjaikovski

De opbrengst wordt gebruikt om te helpen het project relaxatie te verwezenlijken van het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald te Roeselare, campus Zilten, die werkt met kinderen/jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en/of emotionele stoornissen.

2012-11-16 - Culturele activiteit: Het requiem van Mozart - Mechels Kamerorkest en kamerkoor Vivente Voce

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2012 om 20 uur: Het REQUIEM VAN MOZART gebracht door het Mechels Kamerorkest en het kamerkoor Vivente Voce in de Sint-Martinuskerk te Avelgem, ingericht door Marnixring “De Vlaschaard” Avelgem-Zwevegem.

Het jonge en dynamische Mechels Kamerorkest bestaande uit een 35-tal musici kwam medio 2004 tot stand onder impuls van huidig chef-dirigent Tom Van den Eynde.

Met een standaardbezetting van acht eerste violen, zes tweede violen, vier altviolen, vier celli, twee bassen, twee fluiten, twee hobo's, twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns gaat het Mechels Kamerorkest de uitdaging aan zich op professionele wijze te profileren in het klassieke repertoire.

In zijn korte bestaan heeft het orkest zich zeer snel een plaats weten te veroveren in het Vlaamse muzikale landschap. Ook krijgt het Mechels Kamerorkest stilaan internationale uitstraling.

Het koor Vivente Voce, in 1990 opgericht, bestaat uit een veertigtal geschoolde en ervaren zangers en heeft thans als chef-dirigent Jeroen Keymeulen.

Naast het Requiem van Mozart zal U ook kunnen genieten van 5 Choralvorspiele voor strijkers (Johannes Brahms) en de 3 Geistliche Gesänge voor a capella koor (Joseph Rheinberger).

Solisten zijn:

Ann De Renais: één van de beste jonge Vlaamse sopranen.

Lien Haegeman: een veel gevraagde zangeres voor het operarepertoire, alsook voor concerten en recitals.

De tenor Teun Michiels en de bas Charles Dekeyser: beiden ook veel gevraagd.

Na het prachtig optreden van het Jeugd- en Muziekorkest Oost-Vlaanderen van verleden jaar, belooft dit terug een bijzonder sfeervol en uniek concert te worden.

De opbrengst wordt gebruikt om te helpen de snoezelchalet te verwezenlijken voor de leerlingen uit klas S1 van de school “Ter Bruyninge” te Marke voor aangepast onderwijs voor jongeren van 13 tot 21 jaar.

2011-11-18 - Culturele activiteit: Orkest Oost-Vlaanderen

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan “De Luwte” Onthaal, Oriëntatie en Observatiecentrum voor probleemjongeren te Slijpskapelle.

“De Luwte” is een jong centrum binnen de bijzondere jeugdzorg. Het is een zogenaamd “OOOC”, een Observatie, Onthaal, en Oriëntatie Centrum. Het is opgericht op 20 april 2009 als een afdeling van het Orthopedagogisch Centrum (OC) Sint-Idesbald te Roeselare.

2010-11-19 - Culturele activiteit: Miek en Roel

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan “OIKONDE” Centrum voor daklozen, Kortrijk.

2009-11-13 - Culturele activiteit: Arco Baleno

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan vzw De Kier, waar kansarmen een luisterend oor vinden en de eerste financiële hulp.

2008-11-21 - Culturele activiteit: Willem Vermandere

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan vzw Ethiopië “IK WIL LEVEN”voor de bouw van een kraamkliniek in Kelat – Ethiopië, een initiatief van Frank Vervaeck en Rishan Kahsay Dory uit Otegem.

2007-11-09 - Culturele activiteit: Il Gardellino

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan “De Engelenhoeve te Sint-Denijs.

Het project bestaat erin mensen en kinderen met een handicap te helpen door ze in contact te brengen met paarden en andere dieren. We willen eveneens rust en plezier creëren voor deze mensen door een snoezelruimte ter beschikking te stellen.

2006-11-24 - Culturele activiteit: “Cultuur kent geen grenzen" door het Nederlands koor Liedertafel Oefening & Vermaak

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan “Kunstwerkplaats De Zandberg” uit Harelbeke, een vzw van de netwerkorganisatie Feniks uit Avelgem. De Zandberg is een sociaal-artistiek project waar gestreefd wordt naar kwalitatieve kunst van kunstenaars met een handicap, in het streven naar een kwalitatief leven.

2005-11-25 - Culturele activiteit: Jeugd en Muziek Orkest Oost-Vlaanderen JEMO o.l.v. Geert Soenen

De opbrengst van de avond is integraal geschonken aan Zuster Lieve Pauwelijn, geboren te Stasegem (B) en momenteel Algemeen Overste van de Johanneszusters, een congregatie in het Rijnland (D) die gesticht werd in 1928 en die werkzaam is in drie continenten, namelijk in Europa (Duitsland en Portugal), in Azië (Indië) en in Afrika (Mozambique).

De opbrengst van de culturele activiteit zal integraal besteed worden aan twee projecten in Indië die zeer nauw aan het hart liggen van Zuster Lieve omdat ze kansarme jeugd helpen om een beetje menswaardiger te leven

Marnixring © 2019 | Privacy Policy