Vlaschaard

Informatie

De Marnixring is een internationale serviceclub. Hij werd op 3 december 1968 in de Kalvaar in Voorde opgericht door enkele vooraanstaande Vlamingen. De naam Marnixring verwijst naar de 16 de eeuwse figuur van Filips van Marnix Heer van Sint-Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging belichaamt.


De Marnixring bestaat op dit ogenblik uit 57 ringen en telt meer dan 1200 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen, Zuid-Afrika en binnenkort wellicht ook in Suriname.

De Marnixring situeert zijn activiteiten en projecten vooral in een sociaal-culturele context. Zie kader Cultuur voor meer informatie betreffende onze culturele activiteit.

De Marnixring heeft tot doel de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen:

  • door het verspeiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur,
  • door vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te moedigen ongeacht hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging,
  • en door het bevorderen van solidariteit, verstandhouding en vrede door het ideaal van dienstvaardigheid.
Alle serviceclubs hebben dienstvaardigheid in hun doelstellingen ingeschreven. De Marnixring is de enige serviceclub die de dimensie "koesteren van onze taal en cultuur" in zijn doelstellingen heeft opgenomen. Hierdoor onderscheidt de Marnixring zich van alle andere serviceclubs.

Bij verdere vragen contacteer ons gerust.

Marnixring © 2019 | Privacy Policy